« Grįžti į Projekto eiga

Seminaras „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtys bei kontekstas“

2012 kovo 16 d. savanoriai iš visų Lietuvos apskričių susirinko į trečiąjį projekto Happen Big vienos dienos seminarą tema „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtys bei kontekstas“. Kaip ir ankstesniuose seminaruose, taip ir šiame, daug dėmesio buvo skiriama diskusijoms bei pasiūlymams, siekiant pagerinti informacinių savanorių centrų veiklą. Savanoriai pasidalijo patirtimi bei įspūdžiais iš Kaune suorganizuoto susitikimo „prie pieno puodelio“ su vietinių bendruomenių atstovais. Nutarta rengti daugiau panašių susitikimų kitose apskrityse, kaip potencialiai naudingų pritraukiant savanorius bei entuziastus, turinčius noro ir laiko prisijungti prie Happen Big projekto veiklos, skleisti informaciją visuomenėje apie osteoporozės bei metabolinių kaulų ligų paplitimą ir keliamą grėsmę. Pagrindinis šviečiamojo seminaro pranešėjas buvo vartotojų teisių gynimo centro pirmininkas Paulius Mereckas. Svečias susirinkusius savanorius bei projektą Happen Big vykdančių organizacijų atstovus informavo apie pagrindines organizacijas, teikiančias informaciją ir pagalbą vartotojų bei pacientų teisių gynimo klausimais. Seminaro dalyviai taip pat buvo supažindinti su pagrindiniais teisės aktais, pacientų atstovavimo galimybėmis pasirenkant kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros įstaigų bei pacientų teisėmis bei atsakomybe, įgijo kitų svarbių žinių.
 
Seminaro medžiaga:
Pacientu teises
Vartotoju teises