Partneriai

Projektas suskirstytas į keletą etapų, kurių įgyvendinimą koordinuos bei pavestas užduotis atliks projekte dalyvaujantys partneriai.

Lietuvos osteoporozės fondas (LOF), labdaros ir paramos fondas yra nepelno siekianti organizacija priklausanti ES Osteoporozės specialistų grupei. LOF ilgus metus bendradarbiauja su užsienio partneriais, siekia pritraukti rėmėjų lėšas, kad galėtų ir toliau efektyviai informuoti Lietuvos visuomenę apie osteoporozę ir kitas metabolines kaulų ligas. LOF taip pat skatina veiklas, kurios prisidėtų prie problemos sprendimo formuojant viešąją nuomonę, kurtų atsakingą politinį požiūrį, didintų medikų informuotumą. Lietuvos osteoporozės fondas yra šio projekto pareiškėjas ir pagrindinis koordinatorius.

A. Juozapavičiaus g. 3, LT- 09310 Vilnius
Kontaktinis asmuo:
Povilas Smolskas
Projekto vadovas
povilas.smolskas@osteoclub.org

Nacionalinis osteoporozės centras (NOC) yra pirmaujanti sveikatos priežiūros įstaiga atliekanti metabolinių kaulų ligų mokslinius tyrimus, diagnozę, gydymą, teikianti geriatro, reumatologo, ortopedo konsultacijas bei vykdanti visuomenės švietimą. Projekto metu NOC ekspertai parengs Sveikos gyvensenos planą bei kitas rekomendacijas.

A. Juozapavičiaus g. 3-105, LT-09310 Vilnius

Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC), turintis didelę patirtį moterų ir jaunimo reabilitacijos, užimtumo bei socialinės integracijos srityje. Nuo 2001 m. teikia mokymo, įdarbinimo, socialines ir kultūrines paslaugas visuomenės daliai, užsiimančiai jaunimu, bedarbiais, pagyvenusiais asmenimis ir moterimis. Misija: teikti profesinį mokymą ir konsultacijas dėl įdarbinimo, taip pat paramą, ypač socialiai atskirtiems žmonėms, ir padėti jiems iš naujo integruotis į socialinį gyvenimą ir darbo rinką. Šiuo metu dvidešimtyje didžiausių Lietuvos miestų Organizacija turi virš 120 darbuotojų, kurie teikia kasdienes socialines paslaugas apie 500 įvairią socialinę riziką patiriančių asmenų, įskaitant senyvo amžiaus žmones bei jų šeimas. SDMC socialinių paslaugų tinklas projekto įgyvendinimo metu taps viena iš svarbiausių priemonių pristatant projektą visuomenei, vykdant produktų sklaidą, pasiekiant metabolinėmis kaulų ligomis sergančius pacientus bei kitus aktyvius visuomenės narius.

Labdarių g. 5, LT-01120, Vilnius