Projekto eiga

seminaras

Seminaras „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtys bei kontekstas“

2012 kovo 16 d. savanoriai iš visų Lietuvos apskričių susirinko į trečiąjį projekto Happen Big vienos dienos seminarą tema „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtys bei kontekstas“. Kaip ir ankstesniuose seminaruose, taip ir šiame, daug dėmesio buvo skiriama diskusijoms bei pasiūlymams, siekiant pagerinti informacinių savanorių centrų veiklą.

Medical Records & Stethoscope

Seminarų medžiaga

Kam gresia osteoporozė
Vitaminas D

p-people

2011-12-09 Seminaras “Personalo valdymas ir motyvacija”

Seminaro tema: „Personalo valdymas ir motyvacija“. Seminare buvo analizuojamos osteoporozės pacientų, jų artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų bei viešų ir privačių institucijų bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos, aptartos informacinių centrų bendras veiksmų gaires ateinantiems metams. Buvo siekiama dalyviams suteikti pakankamai vadybos žinių, jog informacinių centrų veikla bendruomenėje būtų vykdoma nenutrūkstamai, nes jie yra arčiausiai gyventojų ir gali sėkmingai prisidėti prie pagrindinių projekto tikslų įgyvendinimo. Renginyje dalyvavo savanoriai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos ir Alytaus.

p-people

2011-09-29 Seminaras “Personalo valdymas ir motyvacija”

2011 rugsėjo 29 d. įvyko įvadinis mokomasis vienos dienos seminaras projekto savanoriams bei būsimiems šviečiamųjų centrų vadovams. Seminaro tema: „Personalo valdymas ir motyvacija“. Minėtasis seminaras yra vienas iš šešių vienos dienos seminarų trimis skirtingomis temomis. Antrasis seminaras suplanuotas 2011 m. lapkričio mėn.

Į seminarą atvyko dalyviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos ir Druskininkų. Didžioji dalis dalyvių jau turėjo savanoriško darbo patirties. Seminaro metu dalyviams buvo suteikta įgūdžių, reikalingų atliekant savanorišką darbą socialiniame sektoriuje bei savarankiškam (su minimalia priežiūra) projekto veiklų įgyvendinimui būtinų žinių.

Dalyviai supažindinti su projekto detalėmis: veiklų gairėmis, tikslais, siektinais rezultatais; dalyvavusiesiems taip pat pristatytos pirmosios užduotys, susijusios su projekto metu sukurtų produktų sklaidos efektyvumo didinimu per kontaktų užmezgimą su vietos savivaldybėmis, pacientų organizacijomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis, labdaros fondais, interneto bendruomenėmis ir pan.